ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ post processing ಮಾಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ? ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ originality ಹೋಗುತ್ತದಾ? ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ brightness/color levels ಎಲ್ಲಾ adjust ಮಾಡಿ ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ original ಫೋಟೋ ಅನ್ನಬಹುದಾ?

@Guru prasad ಮತ್ತು @Kamath Laxminarayana ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ brightness, color levels, croping ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಗುರು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ(ನನಗೂ ಹಿಡಿಸಿತು ಕೂಡ :) ) - ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ bright ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದು ನಾವು under expose ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಂತರ ತುಂಬಾ dark ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ brightness level adjust ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ತಿಳಿಸಿ.

Comments !