Copy ಅರವಿಂದ

ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತನೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ.

ಪ್ರಸನ್ನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ :P

ಕಾಪಿ ಅರವಿಂದ

Comments !